Kuukausi: helmikuu 2012

Kannanotto: Kenelle kuuluu vastuu ammatillisten nuorten syrjäytymisestä? ?>

Kannanotto: Kenelle kuuluu vastuu ammatillisten nuorten syrjäytymisestä?

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. on erittäin huolestunut ammatillisten nuorten riskistä syrjäytyä toisella asteella. Ammatilliset opiskelijat itsenäistyvät muita ikätovereitaan aikaisemmin. Toiselle paikkakunnalle muutto opiskelupaikan perässä on hyvin yleistä, etenkin nykyään kun koulutuspaikkoja karsitaan. Elämänmuutokseen sopeutuminen on haastavaa muutoksen nopeudesta johtuen. Vastuunottaminen itsestään ja elämästään hyvin nuorena voi olla vaikeaa, jopa ahdistavaa. Erot perhe-elämän ja itsenäisen opiskelijaelämän välillä voivat aiheuttaa nuorelle suuria paineita, jotka näkyvät esimerkiksi pärjäämisen ja näyttämisen haluna muille. ”Tukiverkostojen toimiva ja jatkuva yhteistyö syrjäytymisen ehkäisemiseksi toisella asteella on…

Lue lisää Lue lisää