Kuukausi: elokuu 2014

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan ?>

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan

Kannanotto 19.8.2014 Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti. Eläkeiän alarajan nostamisesta ei saa tulla neuvotteluiden suurinta kysymystä. Pelkkä mekaaninen alarajan nostaminen ei paranna työssä jaksamista ja työmotivaatiota, vaikka eläkeiän korottaminen onkin yksi merkittävä keino turvata eläkejärjestelmän vakaus myös tuleville…

Lue lisää Lue lisää