Kuukausi: elokuu 2016

Opiskelijan Tampereen edut nyt OSKU-opiskelijakortilla! ?>

Opiskelijan Tampereen edut nyt OSKU-opiskelijakortilla!

Yhteistyö- ja palvelujärjestö Opiskelijan Tampereen opiskelijaedut ovat nyt käytettävissä OSKUn jäsenille. Opiskelijan Tampere tarjoaa opiskelijoille monipuolisia etuja Tampereella ja sen lähialueilla. Eduntarjoajien joukossa on muun muassa ravintoloita, kahviloita, vaateliikkeitä ja vapaa-ajan palveluita. Kaikki Opiskelijan Tampereen edut saa jatkossa käyttöönsä OSKU-opiskelijakorttia näyttämällä. Kaikki Opiskelijan Tampereen edut löytyvät OpiskelijanTampere.fi-sivustolta sekä Pivosta.

OSKUn toimisto muuttaa ?>

OSKUn toimisto muuttaa

OSKUn toimisto muuttaa Helsingissä Pasilasta Alppilaan lauantaina 27.8. Uusi posti- ja käyntiosoite on maanantaista 29.8. lähtien Porvoonkatu 33 A 25, 00510 Helsinki. Muutto saattaa aiheuttaa alkuviikosta pieniä viivästyksiä ja katkoksia OSKUn toimiston ulkoisessa viestinnässä sekä jäsenpalvelun toiminnassa. OSKUn toimiston tavoittaa katkosten aikana parhaiten Facebookin yksityisviestillä (www.facebook.com/amisosku). Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava ?>

Vetoomus opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle: Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on kohtuullistettava

Amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten mahdol­li­suu­det tarjota koulu­tusta ja sen avulla edistää työl­lis­ty­mistä heikke­ne­vät oleel­li­sesti, jos valtio­val­lan suun­nit­te­lema 190 miljoo­nan leik­kaus toteu­te­taan vuonna 2017 ja nuorten aikuis­ten osaa­mis­oh­jelma lope­te­taan samaan aikaan. Leik­kaus tulisi lykätä ja kohtuul­lis­taa esimer­kiksi ajoit­ta­malla se useam­malle vuodelle. Samalla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen rooli työl­li­syy­den edis­tä­jänä on otet­tava vahvem­min esille budjet­ti­neu­vot­te­luissa. Suun­ni­teltu leik­kaus karsisi lasken­nal­li­sesti joko 18 000 amma­til­lista koulu­tus koulu­tus­paik­kaa tai 3 800 työpaik­kaa oppi­lai­tok­sista. Leik­kauk­sen ajoit­ta­mi­nen uuden lain­sää­dän­nön jälkei­seen aikaan mahdol­lis­taisi toimin­to­jen uudis­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen asia­kas­läh­töi­sesti. Emme halua koulu­tuk­sen halpuut­ta­mista…

Lue lisää Lue lisää

AMIS 1/2016: Sanni johtaa suurta uudistusta ?>

AMIS 1/2016: Sanni johtaa suurta uudistusta

Mikä ihme on ammatillisen koulutuksen reformi, josta puhutaan nyt kaikkialla? Päätimme selvittää vastauksen kysymykseen suoraan reformia luotsaavalta opetus- ja kulttuuriministeriltä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen pitää kaikista neljästä vuodenajasta, mutta tähän syksyyn hän suhtautuu erityisen valoisin mielin. Syksy on nimittäin tärkeää aikaa useiden koulutusuudistusten kannalta – ja erityisesti ammatillisen koulutuksen reformin. Pitkään valmisteltu reformi on tämän hallituskauden suurin koulutuksen uudistus, jossa uudistetaan käytännössä koko amiskoulutuksen kenttä. – Suomen tulevaisuus riippuu vahvasta ammattiosaamisesta ja siitä, että pystymme kouluttamaan kaikki nuoret vähintään…

Lue lisää Lue lisää

Jo neljäs AMIS–tutkimus kerää tietoa ammattiin opiskelevien näkemyksistä ?>

Jo neljäs AMIS–tutkimus kerää tietoa ammattiin opiskelevien näkemyksistä

TIEDOTE 17.8.2016 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on käynnistänyt aineiston keräämisen AMIS 2016 –tutkimusta varten. Sen tavoitteena on saada laaja-alaista ja ajankohtaista tietoa Suomen ammattiin opiskelevien nuorten arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa OSKU ry yhdessä M3 Researchin kanssa, ja sen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus. AMIS-tutkimus on toteutettu aiemmin kolmesti (vuosina 2009, 2011 ja 2013). Järjestyksessään neljäs tutkimus mahdollistaa vertailun pitkällä aikavälillä ammatillisten opiskelijoiden asenteissa ja arvoissa. Aiempiin tutkimuksiin on vastannut kuhunkin 3000-5000 vastaajaa. – Ammattiin…

Lue lisää Lue lisää

OSKUn oppilaitoskiertue RoadShow 2016 starttaa maanantaina 15.8. ?>

OSKUn oppilaitoskiertue RoadShow 2016 starttaa maanantaina 15.8.

TIEDOTE 12.8.2016 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n perinteinen, ammatillisia oppilaitoksia kiertävä RoadShow-kiertue lähtee liikkeelle maanantaina 15.8.2016 pääkaupunkiseudulta. Valtakunnallinen kiertue päättyy loka-marraskuun vaihteessa ja vierailee yli 100 yksikössä Loviisasta Kittilään. RoadShow toteutetaan täysin amisten omin voimin. Kiertuepäivän aikana OSKUn kouluttamat opiskelijat tarjoavat ammattiin opiskeleville tietoa muun muassa työelämästä, opiskelijaeduista sekä koulutuksista ja tapahtumista. RoadShow’n tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, tukea opiskelumotivaatiota ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus tavata amiksia ympäri Suomen. – OSKUlle on tärkeää pystyä tapaamaan opiskelijoita sekä palvelemaan heitä maantieteellisestä sijainnista…

Lue lisää Lue lisää

Jäsenpalvelutiedote / Syksy 2016 ?>

Jäsenpalvelutiedote / Syksy 2016

Uusi lukuvuosi starttaa pian ja OSKUn toimistolla valmistaudutaan syksyn kiireisiin. Saamme ennen koulujen alkua ja syksyllä runsaasti yhteydenottoja opiskelijoilta, ja tästä syystä jäsenpalvelumme kärsii ajoittain ruuhkasta ja viiveistä vastauksissa. Pyrimme vastaamaan kaikkiin viesteihin niin nopeasti kuin vain ennätämme ja pahoittelemme pitkiä vastausaikoja. Tsekkaa tästä tiedotteesta tärkeimmät ohjeet ja neuvot koskien jäsenyyttäsi ja vältä ruuhkat jäsenpalvelussa! Lisää tietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät myös osoitteesta www.osku.info/ukk. Lukuvuositarrat 2016-2017 ja opiskelijakortin voimassaolo Opiskelijakortti on voimassa edellisen lukuvuoden (2015-2016) lukuvuositarralla 30.9.2016 asti….

Lue lisää Lue lisää