Kategoria: Kannanotot

OSKU ry:n liittokokous: Amisreformia ei saa vesittää opiskelijoiden riittämättömällä tiedotuksella ?>

OSKU ry:n liittokokous: Amisreformia ei saa vesittää opiskelijoiden riittämättömällä tiedotuksella

Kuluneena viikonloppuna Turkuun kokoontunut valtakunnallisen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen reformin laadukas toteuttaminen ei ole mahdollista ilman riittävää tiedottamista muutoksista sekä peruskoulunsa päättäneille nuorille huoltajineen että ammatillisissa opinnoissa jatkaville opiskelijoille. – Amisreformin mukanaan tuomat joustavuuden lisääminen opiskeluun, yksilöllisemmät opintopolut ja lisääntyvä työelämäyhteys ovat asioita, jotka tasokkaasti toteutettuna lisäävät amisten opiskelumotivaatiota. Reformin toimeenpanossa kuitenkin viime kädessä ratkaisevat arjen teot oppilaitoksissa, painottaa OSKU ry:n vastavalittu vuoden 2018 puheenjohtaja Emmi Pentikäinen. Ammatillisen koulutuksen reformi on…

Lue lisää Lue lisää

Keskustelunavaus: Oppilaitokset ja nuorisojärjestöt yhteistyöhön lisäämään nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ?>

Keskustelunavaus: Oppilaitokset ja nuorisojärjestöt yhteistyöhön lisäämään nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta

Meitä lähestyy vaalisuma: reilussa puolessatoista vuodessa pidetään presidentinvaalit, maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit. Nuorilta löytyy kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, mutta silti monet jättävät äänestämättä. Peruskoululla ja toisen asteen koulutuksella on tärkeä rooli nuorten poliittisen tietämyksen opetuksessa, mutta koulun ulkopuolinen nuorten omaehtoinen toiminta antaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja käytännössä. Oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen yhteistyöllä voimme luoda nuorille aitoja vaikuttamismahdollisuuksia, jotka voidaan sisällyttää osaksi opetusta. Nuorisojärjestöjen avulla voimme konkretisoida nuorille politiikan vaihtoehtoja, kiistanalaisia kysymyksiä sekä yhteistyöllä rakentuvia ratkaisumalleja. Järjestöyhteistyö antaa kouluille myös mahdollisuuden luoda nuorille…

Lue lisää Lue lisää

Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen – oppimateriaalit liian kalliita ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa ?>

Monella rahanpuute syynä toisen asteen opintojen keskeyttämiseen – oppimateriaalit liian kalliita ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa

Rahan puute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Suomalaisista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 24 ikävuoteen mennessä. Osuus on  suuri etenkin pienituloisten perheiden lapsilla, mikä on ongelma köyhyyden periytymisen kannalta, sillä nimenomaan koulutus on…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle ?>

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Asia: HE 39/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+39/2017)   Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry lausuu eduskunnan sivistysvaliokunnalle kunnioittaen seuraavaa: Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja lausua koskien hallituksen esitystä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesitys on erittäin laaja, joten keskitymme lausunnossamme vain tässä vaiheessa tärkeiksi ja erityishuomiota vaativiksi asioiksi katsomiimme asiakohtiin. Yleistä OSKU ry muistuttaa, että reformi on opiskelijoiden näkökulmasta erittäin toivottu ja…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry: Ammatillinen koulutus kuuluu kaikille – kaikkialla Suomessa! ?>

OSKU ry: Ammatillinen koulutus kuuluu kaikille – kaikkialla Suomessa!

KANNANOTTO 15.3.2017 Keskiviikkona 15.3. eduskunnassa keskustellaan opposition tekemästä välikysymyksestä liittyen ammatillisen koulutuksen leikkauksiin. Välikysymyksessä esitetyt huolenaiheet ovat ajankohtaisia myös siksi, että lainsäädännön arviointineuvosto antoi lausuntonsa uudesta ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä 2.3. Lisäksi huhtikuun lopulla järjestetään hallituksen puoliväliriihi. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ehdottaa, että poliitikot sopisivat riihessä toimenpiteistä koulutuksen saavutettavuuden ja koulutustakuun parantamiseksi esimerkiksi erillisen lisämäärärahan muodossa. – Hallituspuolueilla on hyvä mahdollisuus kompensoida leikkauksia huhtikuun puoliväliriihen päätöksillä, korostaa OSKU ry:n puheenjohtaja Eini Järvi. OSKU ry haluaa muistuttaa päättäjiä erityisesti koulutuksen saavutettavuudesta….

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n #AmistenYstävä –kampanja muistuttaa vaalien alla ammattiin opiskelevien tarpeista ?>

OSKU ry:n #AmistenYstävä –kampanja muistuttaa vaalien alla ammattiin opiskelevien tarpeista

KANNANOTTO 1.3.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry muistuttaa kuntavaaliehdokkaita ammattiin opiskelevien tarpeista kunnissa. Ammattiin opiskelevilla saattaa olla muihin nuoriin nähden erilaisia tarpeita, koska opiskelualojen kirjo on laaja ja monet opiskelijoista esimerkiksi muuttavat toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. – Kuntapäättäjät päättävät lukuisista erilaisista ammattiin opiskelevia koskevista asioista. Siksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että kuntavaalit kiinnostaisivat amiksia ja amisten asiat ehdokkaita, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Eini Järvi. OSKU nostaa vaalien alla esille erityisesti kahdeksan eri teemaa. Niihin liittyvät tavoitteet ovat: ASUMINEN Kuntien on panostettava amisten…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry: Amisten askelmerkit korkeakouluvalintojen kehittämiseen – arvosteluasteikon muutoksen aika on NYT! ?>

OSKU ry: Amisten askelmerkit korkeakouluvalintojen kehittämiseen – arvosteluasteikon muutoksen aika on NYT!

KANNANOTTO 16.2.2017 Tiistaina aloitti työnsä amisten reittejä korkeakouluihin pohtiva työryhmä. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä siitä, että ryhmä lopulta asetettiin. Työskentelyn pohjana käytetään lukiolaisten jatko-opintoja pohtineen työryhmän raporttia Valmiina valintoihin. OSKU ry toivoo, että tulevaisuudessa korkeakouluihin hakeutumista toiselta asteelta tarkastellaan myös kokonaisuutena. OSKU ry haluaa muistuttaa, että ammatillisesta tutkintotodistuksesta ei tällä hetkellä saa lainkaan pisteitä korkeakouluhaussa. Se on täysin kestämätön tilanne. Valmiina valintoihin -raportissakin myönnetään, että ammatillisen tutkinnon arvosanoja ei hyödynnetä (toisin kuin ylioppilastodistuksen). Ainoa väylä…

Lue lisää Lue lisää

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista opetus- ja kulttuuriministeriölle ?>

OSKU ry:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriölle Viite: OKM/41/010/2016 Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry lausuu Opetus- ja kulttuuriministeriölle kunnioittaen seuraavaa: Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää OKM:ä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä uusiksi laeiksi ammatillisesta koulutuksesta. OSKU keskittyy lausunnossaan esittämään huomioita vain osasta lakipykäliä. OSKU ry haluaa korostaa, että reformi itsessään on kannatettava ja tarpeellinen. Opiskelijat haluavat muutosta parempaan, ja monilta osin uusi lainsäädäntö vastaa näihin tarpeisiin. Vaikka sitä ei jokaisen ehdotuksen/kommenttimme yhteydessä…

Lue lisää Lue lisää

Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu ?>

Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry ovat seuranneet reformin etenemistä suurella mielenkiinnolla. Siihen sisältyvällä tutkintojen karsimisella odotetaan olevan pääosin positiivisia ja opinto-ohjaustyötä selventäviä vaikutuksia. Nuorten ja aikuisten koulutusten yhdistämisen kautta nähtiin mahdollisena jopa yhdenmukaistaa kaikkien ammattiin opiskelevien opinto-ohjauspalveluja. Aikuisopiskelijoiden kohdalla tähän on ollut selvää tarvetta, koska heille ei ole käytännössä juurikaan ollut tarjolla ammattimaista opinto-ohjausta. Nyt kun reformi on edennyt siihen vaiheeseen, että lakiluonnos on tullut julkiseksi, tilanne onkin kääntymässä…

Lue lisää Lue lisää

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous: Lopettakaa amisten kurjistaminen! ?>

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous: Lopettakaa amisten kurjistaminen!

KANNANOTTO 13.11.2016 Valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kokoontui viikonloppuna Turkuun 15. liittokokoukseensa. Opiskelijat ovat huolissaan siitä, miten ammatillisen koulutuksen reformi voidaan toteuttaa, kun koulutukselta viedään ensin rahat. Lakimuutokset ammatilliseen koulutukseen tulevat voimaan vuonna 2018, vaikka leikkaukset iskevät jo vuonna 2017. Leikkaukset tulevat olemaan pysyviä, eivät kertaluonteisia. Ammatillisesta peruskoulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa ja leikkaukset iskevät eniten nuoriin. Monilta oppilaitoksilta on lähtenyt muutaman viime vuoden aikana jo yhteensä 30% rahoituksesta. – Mitä leikkaukset aiheuttavat ammattitaidolle, tutkintojen laadulle…

Lue lisää Lue lisää