OSKUn jäsenyys opiskelijakunnille


OSKUn opiskelijakuntajäsenyys on opiskelijakuntien ja -yhdistysten avain vallan kahvaan! OSKUssa ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, jossa jokaisella jäsenopiskelijakunnalla on äänioikeus. Meillä vain amikset tekevät päätöksiä.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry haluaa omalta osaltaan helpottaa jokaisen opiskelijan ja opiskelijayhdistyksen arkea. Vaikutusvallan lisäksi jäsenopiskelijakunta saa käyttöönsä koulutukset ja tukimateriaalit opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseen omassa oppilaitoksessa. Tarjoamme lisäksi tukea, neuvontaa ja opastusta opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa. Jäsenopiskelijakunnille suunnattuja palveluita kehitetään jatkuvasti ja jäsenyys avaa useita ovia opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseen ja amisten asioihin vaikuttamiseen.

OSKUn jäsenyys on opiskelijakunnille maksuton.

Jäsenedut opiskelijakunnille vuonna 2018
– Yksi maksuton koulutus omalle opiskelijakunnalle vuosittain
– Alennetut osallistumismaksut OSKUn valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin
– Tuki- ja neuvontapalvelut opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa
– Toiminta-avustus tapahtumajärjestämiseen sekä mahdollisuus hakea yleisavustusta (lisätietoa alla)
– OSKUn tuki- ja koulutusmateriaalit maksutta opiskelijakunnan käyttöön
– Äänioikeus OSKUn liittokokouksessa


TAPAHTUMA-AVUSTUS

Onko opiskelijakunnallasi huikea tapahtumaidea, mutta ei tarpeeksi varoja sen järjestämiseen? Ei hätää!

OSKUn jäsenopiskelijakunnat voivat hakea tapahtuma-avustusta opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin. Tapahtuma-avustus on kertaluontoinen ja se haetaan aina erikseen yhtä tapahtumaprojektia kohden. Avustusta voi hakea esim. valmistujaisjuhlan, liikuntapäivän, tanssiaisten tai teemapäivän järjestämiseen ja sitä voidaan myöntää vuosittain yhteen tapahtumaan.

Jotta avustus voidaan myöntää, tulee järjestettävän tapahtuman täyttää seuraavat kriteerit:

 • Tapahtuma on opiskelijoiden ideoima ja toteuttama
 • Tapahtuma lisää opiskelijoiden osallisuutta ja yhteishenkeä oppilaitoksessa
 • Kaikilla halukkailla oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus joko
  • osallistua tapahtumaan
  • osallistua tapahtuman suunnitteluun tai toteutukseen
 • Tapahtuma on päihteetön
 • Avustusta ei myönnetä välinehankintoihin (pl. esim. koristehankinnat)

Avustusta voidaan myöntää enintään 200 euroa ja sen myöntämisestä päättää avustushakemuksen perusteella OSKUn liittohallitus. Avustusta voi hakea mihin tahansa aikaan vuodesta. Avustusta ei myönnetä takautuvasti.

Miten hakea?

Avustusta haetaan erillisellä verkkolomakkeella. Lomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee toimittaa tapahtumasuunnitelma ja tapahtuman alustava budjetti/talousarvio. Lomakkeen, lisätietoja ja tarkemmat ohjeet voit pyytää opiskelijatoiminnan koordinaattorilta osoitteesta essi.miettinen@osku.info.


YLEISAVUSTUS

Jäsenopiskelijakunnat voivat vuosittain hakea OSKUlta yleisavustusta opiskelijakunnan toimintaan.

Avustusta myönnetään porrastetusti, suhteessa oppilaitoksessa olevien OSKUn opiskelijakortillisten jäsenten määrään.

1-50 jäsentä                    50 euroa

51-100 jäsentä               100 euroa

101-150 jäsentä             150 euroa

151-200 jäsentä             200 euroa

yli 200 jäsentä                250 euroa

Avustusta haetaan vuosittain marraskuussa. Jäsenmäärä lasketaan edellisen lukuvuoden jäsenmaksun suorittaneiden perusteella.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

 • Opiskelijakunta toimittaa OSKUlle täytetyn ja allekirjoitetun hakulomakkeen määräaikaan mennessä (vuosittainen määräaika ilmoitetaan syyskuun aikana)
 • Hakulomakkeen liitteenä toimitetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle

Miten hakea?

Avustusta haetaan erillisellä verkkolomakkeella. Lomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee toimittaa tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lomakkeen, lisätietoja ja tarkemmat ohjeet voit pyytää opiskelijatoiminnan koordinaattorilta osoitteesta essi.miettinen@osku.info.