TIETOA OSKUSTA

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen II-asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKU on puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. Sen syntyhistoria nojaa yli 100-vuotiaaseen opiskelijatoiminnan perinteeseen kaupan, tekniikan ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa.

OSKU on ammatillisten opiskelijoiden etu-, palvelu- ja ennen kaikkea harrastejärjestö. OSKUn missio järjestönä on tehdä työnsä siten, että voimme vaikuttaa jäsenistön kykyyn nähdä tulevaisuutensa positiivisessa valossa. Missionsa saavuttamiseksi OSKU pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan niihin mielikuviin, joita opiskelijoilla ja heidän viiteryhmillään on ammatillisesta opiskelusta ja osaamisesta.

OSKU ry:n missio on palvella ja tukea amiksia kaikissa elämäntilanteissa. Toimintaamme ohjaa luja tahto toimia siten, että amiksilla maassamme olisi mahdollisimman hyvä elämä. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry valvoo jäsentensä etuja sekä edistää valveutunutta ja toimivaa oppilaskuntatoimintaa. OSKU kehittää ammattikoulutusta tuomalla amisten suodattamattoman mielipiteen vaikuttaville foorumeille.

OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he ovat amiselämän parhaita asiantuntijoita. OSKUssa nuoriin ja heidän mielipiteisiinsä luotetaan ja niitä arvostetaan. Toiminta perustuu vahvaan jäsendemokratiaan. Se on osallistavaa, omaehtoista, aina amisten näköistä, itse tehtyä ja siten kohderyhmälleen houkuttelevaa. OSKU tarjoaa järjestönä turvallisen paikan kasvaa, oppia ja kehittyä. Toiminta on kaikille amiksille avointa ja siitä välittyy hyvä fiilis.

OSKU luo ja etsii jatkuvasti malleja toimintansa kehittämiseksi ja parantamiseksi. OSKUn toimintaympäristönä on koko Suomi, jotta opiskelijatoiminta olisi kaikille mahdollista asuinpaikasta riippumatta.

Historiansa saatossa OSKU on ollut vahvasti vaikuttamassa ammatillisen toisen asteen vetovoimaisuuteen esimerkiksi erilaisin kampanjoin. OSKU on lisäksi tutkinut amisten arvoja ja asenteita jo vuodesta 2009 lähtien AMIS-tutkimuksellaan, toimien tässä edelläkävijänä.

TOIMIJAT

OSKUa johtavat aina amikset itse. OSKUssa ylin päättävä elin on kerran vuodessa järjestettävä liittokokous, jossa kellä tahansa jäsenellä tai jäsenopiskelijakunnalla on äänioikeus. Liittokokous järjestetään vuosittain marraskuussa. Liittokokousten välillä päätöksiä tekee liittohallitus, jonka kokoonpanon löydät täältä. Toimisto toimii heidän tukenaan ja apunaan. Toimiston yhteystiedot ja työnkuvat löydät täältä.

EDUNVALVONTA

OSKUn edunvalvonta perustuu asiakirjaan nimeltään OSKUlla on sanottavaa, joka hyväksytään vuosittain liittokokouksessa. Päivittäistä edunvalvontaa hoitavat toimistolla puheenjohtaja ja pääsihteeri. Heidän kauttaan kulkevat OSKUn julkaisemat kannanotot, lausunnot sekä asiantuntijapuheenvuorot ja -kirjoitukset. Käytännössä amisten etua valvotaan myös erilaisissa tapaamisissa, työryhmissä ja muissa elimissä, joihin puheenjohtaja ja pääsihteeri ottavat osaa. OSKU tekee amisten edunvalvontaa muun muassa Opetushallituksen johtokunnassa, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta NUORAssa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä.

Puheenjohtajan ja pääsihteerin tukena ja apuna toimii edunvalvontaryhmä (EV-ryhmä), johon kuuluu viisi innokasta opiskelijaa. EV-ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

OSKU on muun muassa sitä mieltä, että:
→ Laveampi arvosana-asteikko 1-5 tulisi ottaa takaisin käyttöön.
→ Jokaisella tulisi olla oikeus monipuoliseen ja ammattitaitoa kehittävään työssäoppimisjaksoon.
→ Opiskelijoiden henkilökohtaisia tulorajoja tulisi tarkistaa korkeammalle tasolle.
→ Nuorille tulisi taata selkeämmät sosiaalipalvelut ja yhden luukun tietopalvelu.
→ Ammatilliseen koulutukseen tulisi kehittää uusia keinoja yrittäjyyteen kannustamiseen ja tekemällä oppimiseen.
→ Uusi opiskelijahuoltolaki tulisi toteuttaa täysimittaisesti.

BRIEFLY IN ENGLISH

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry is the Finnish national union for students in vocational upper secondary schools. OSKU’s main goals are to impact in the society on behalf of vocational students and to increase the appeal of vocational education in Finland. Its fundamental principles are nonalignment and trust in vocational students themselves as students are in charge of all OSKU’s decisions and actions. OSKU is also independent from any political party or labor union. The organisation was founded in 2001, but its roots are in the 100-year-old tradition of two former student organisations in Finland.

OSKU strives to serve and support vocational students in all situations. This is done through promotion of interests and diverse services, of which the main output is the AMIS student card. The student card is a European Youth Card and thus entitles its holder to various benefits in Finland and other Europe. You can become a member and get the card here (the form is in Finnish).

The main authority of OSKU’s actions is in the hands of general assembly that is put in order once a year. OSKU’s board consists of vocational students from all over Finland and holds the executive power. Their work is backed up by OSKU’s employees who are lead by the secretary general.

If you have any questions, please contact OSKU’s secretary general Juuso Luomala (juuso.luomala (at) osku.info)!

YHTEISTYÖKUMPPANIT

OSKU tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa, jotta esimerkiksi RoadShow’lla voidaan tarjota ajankohtaisin ja tuorein työelämätieto amiksille.

Haluatko OSKUn yhteistyökumppaniksi? Ota yhteyttä pääsihteeri Juuso Luomalaan (juuso.luomala (at) osku.info), niin otamme yhteyttä!