Nuorille on annettava mahdollisuuksia osallistua

Olen Niko Suokas, 20v. Olen toista vuotta Oskun liittohallituksessa. Viimeinen vuoteni OSKUn hallituksessa on muutaman kuukauden päästä ohi.

Aloitin valmistumisen jälkeen työn kotihoidon parissa. Kotihoidon asiakkaat olivat mukavia ja osasta tuli minulle todella tuttuja ja läheisiä.  Muutamalta asiakkaalta sain kuulla erilaisia tarinoita sodasta ja heidän historiastaan. Kunnioitan heitä ja kiitin siitä, että halusivat kertoa minulle vaikeista asioista. Oli mukava tutustua myös työntekijöihin, jotka tekivät työtä sydämellään. Opin itse enemmän kyseisen kevään aikana kuin kolmen vuoden opintojen aikana yhteensä, sillä pääsin käyttämään koulussa opittuja asioita käytännössä. Samalla kasvoin välittävänä hoitajana, joka ajattelee ensisijaisesti asiakkaan hyvinvointia.

Jo opintojeni aikana aloitin työskentelyn keikkalaisena ja kesätyöntekijänä eräässä asumispalveluyksikössä. Siellä työskennellessäni opin enemmän kuin kirjasta lukemalla ja sain varmuutta toimia, kun tilanne tulee. Viime toukokuun lopussa paikan johtaja kutsui minut työhaasteluun, jonka seurauksena sain toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

On ollut hienoa huomata, että kummassakin työpaikassani työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja työkaveria autetaan. Työntekijät osaavat toimia monenlaisissa tilanteissa ja ajattelevat asukkaan hyvinvointia sekä turvallisuutta. Tällä alalla varmistamme myös oman turvallisuutemme, mutta meille asiakas/asukas on ensisijainen asia. Monelle tämä ala on kutsumus ja työtä tehdään suoraan sydämestä, ei rahan takia.

Meitä nuoria kiinnostaa oikeasti monet asiat ja kaikilla pitäisi olla mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin. Itse olen mukana Suomen Punaisessa Ristissä, jossa pystyn ylläpitämään ensiapuosaamistani. Suoritin EA3-kurssin kesäkuun 2018 alussa. Olen vapaaehtoisena ryhmässä, joka on valmiudessa, jos pitää etsiä kadonnutta ihmistä. Minullakin on SPR: paikallisen osaston EA-ryhmän puhelin mukana melkein koko ajan hälytyksen varalta. Teemme yhteistyötä eri tahojen sekä viranomaisten kanssa. Mikä tärkeintä, teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden SPR:n osastojen kanssa.

Meitä nuoria kiinnostaa vaikuttaa siihen, mikä meille on tärkeää. Siksi olen mukana OSKUn toiminnassa. Haluamme luoda yhteisöllisyyttä amisten keskuuteen. OSKUn toiminnassa yhteisöllisyys näkyy. Olin mukana OsGuruna OSKUn OsCampillä, jossa koulutetaan uusia toimijoita. Uudet aktiivit eli kandit olivat jo tiivis porukka. Kauemmin mukana olleiden gurujen kesken halataan ja kysytään kuulumiset. Heidän pariinsa on aina mukava palata. Onneksi sitä jatkuu vielä vuosia eteenpäin.

Osallistun myös CP-liiton toimintaan. Minulle on asennettu shuntti, sillä sairastan hydrokefaliaa. Elän shuntin kanssa lopun ikääni. Osa tapaamistani ihmisistä katsoo minua oudosti ja pohtii, pystynkö samoihin asioihin kuin muut nuoret. En ihan, mutta pystyn elämään normaalia elämää. Minulle sairaus on mahdollisuus olla tukena muille ihmisille, jotka ovat samassa tilanteessa. Minullakin on ympärilläni mahtavia ihmisiä, jotka eivät oleta, vaan kuuntelevat ja tukevat minua. Ei pidä antaa jokin asian estää unelmoimasta. Jokaisen unelman voi toteuttaa, jos siihen on tahoa.

Me nykynuoret olemme valmiita auttamaan, jos meidän apua pyydetään. Meille on annettava mahdollisuus näyttää, mitä osaamme. Me opiskelijat ja nuoret haluamme oppia mahdollisimman paljon uutta. Työharjoittelut sekä kaikki käytäntöön liittyvät harjoittelut ovat tärkeitä. Myös järjestötoiminta tarjoaa kiinnostuneille nuorille paljon erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia.

Kysyvä ei tieltä eksy, joten asenne ratkaisee. Autetaan ja muututaan yhdessä.

AMIS 2018 -tutkimus: Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta – opiskelijoiden tyytyväisyys opetukseen laskenut

TIEDOTE 28.9.2018

Tänään julkaistusta AMIS 2018 -tutkimuksesta ilmenee, että ammattiin opiskelevat arvostavat edelleen vahvasti ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa. Tyytyväisyys opetukseen on kuitenkin laskenut ja lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan asioista. Tutkimustulokset viestittävät, että oppituntien työrauha ei ole riittävän hyvä. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa

Yhdeksän kymmenestä AMIS 2018 -tutkimukseen vastaajasta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa koulutuksessa. Vastaajista 84 % on motivoituneita opinnoistaan ja 87 % kertoo saavansa opinnoissaan onnistumisen kokemuksia. 19 % vastaajista kertoo kuitenkin harkinneensa jossain vaiheessa nykyisten opintojensa lopettamista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 11 %.

Tyytyväisyys opetukseen laskenut – opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa keskustella

Ammattiin opiskelevien tyytyväisyys saamaansa opetukseen on laskenut kuluneen kahden vuoden aikana, vaikka suurin osa vastaajista on edelleen tyytyväisiä opetukseen. Vuonna 2018 vastaajista 77 % kertoo olevansa tyytyväisiä saamaansa opetukseen, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 88 %. Tutkimustulokset viestittävät, että oppituntien työrauhaan tulee panostaa enemmän, sillä vastaajista 37 % kokee työrauhan olevan oppitunneilla usein huono.

Neljä viidestä vastaajasta kokee, että opettajat ovat kannustaneet heitä opinnoissaan. Samaan aikaan kuitenkin lähes joka toinen opiskelija toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan. Vastaajista 22 % kokee opintoihin sisältyvän liian vähän opettajan antamaa opetusta.

”Opiskelijoiden huolet opetuksen määrästä ja opettajien tavoitettavuudesta on otettava vakavasti. Opiskelijoiden on saatava tarpeeksi oikeanlaista opetusta ja ohjausta. Viimeistään nyt on aika herätä huomaamaan, mitä koulutusleikkaukset voivat tarkoittaa ammatillisen koulutuksen laadulle”, painottaa OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa haasteita

AMIS 2018 -tutkimuksessa pureuduttiin ammattiin opiskelevien kokemuksiin ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Kaikista vastaajista vain alle puolet (43 %) kokee oppilaitoksensa tiedottaneen riittävästi vuoden alussa voimaan tulleen uudistuksen vaikutuksista opintoihin.

Uudistuksen myötä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Vuonna 2018 opiskelunsa aloittaneista vastaajista 69 % kokee saaneensa vaikuttaa riittävästi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja 66 % kokee, että suunnitelmassa huomioidaan riittävästi opiskelijan opinnoissaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Yli puolelle on epäselvää, miten ja milloin omaa suunnitelmaa päivitetään.

”AMIS-tutkimuksen vastausten perusteella voidaan todeta, että oppilaitoksilla on ollut ongelmia reformista tiedottamisen kanssa. Henkilökohtaistamisen on toteuduttava laadukkaasti, jotta uudistuksessa tavoitellut osaamisperusteisuus ja opiskelijalähtöisyys saavutetaan”, muistuttaa puheenjohtaja Pentikäinen.

Mikä AMIS-tutkimus?

AMIS 2018 -tutkimus tuottaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa ammattiin opiskelevien arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista jo viidettä kertaa. Vuoden 2018 tutkimusotos on 4583 vastaajaa. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

AMIS 2018 -tutkimukseen voit tutustua tarkemmin verkossa osoitteessa www.amistutkimus.fi.

Lisätietoja:

  • pääsihteeri Juuso Luomala, 044 977 4014, juuso.luomala@osku.info
  • AMIS 2018 -tutkimuksen projektikoordinaattori Inkeri Halme, 044 011 2265, inkeri.halme@osku.info

Lähde mukaan amisten eduskuntavierailulle!

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU järjestää tiistaina 9.10. klo 11-14 amiksille mahdollisuuden tutustua eduskuntataloon ja eduskunnan toimintaa!

Vierailun aikana tutustumme eduskunnan toimintaan opastetulla kierroksella. Lisäksi tapaamme sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tuomo Puumalan (kesk.), jonka kanssa pääsemme keskustelemaan ajankohtaisista amiksiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvistä asioista.

Varsinainen vierailu päättyy klo 14, mutta halutessaan vierailun päätteeksi voi jäädä seuraamaan myös eduskunnan täysistuntoa.

Vierailulle on rajoitetusti paikkoja, joten ilmoittauduthan pikaisesti mukaan! Ilmoittautuminen päättyy paikkojen tullessa täyteen tai viimeistään 2.10.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Vierailu on osallistujalle maksuton, mutta mahdolliset matkakulut jäävät osallistujan itsensä maksettavaksi. Kannustamme kuitenkin kysymään tarvittaessa omalta oppilaitokselta tukea matkakuluihin.

 

Amisten mäkiviikot 2019 – Ilmoittaudu mukaan!

”Hyvää hiihtoa kahdessa eri valtiossa, todella messevä & tunnelmallinen Zakopanen kylä, jossa hintataso kohdallaan, balsamia haavoihin kylpylässä ja shoppailua/ biletystä/ historian havinaa Krakovassa! Ja ensimmäistä kertaa pääsemme lentäen kohteeseen, joten matka-aika on 20h vähemmän kuin edellisinä vuosina!!

Lähde OSKUn ja Hupelluksen matkaan OsSki – Amisten mäkiviikoille 2019 Puolaan!
Mitä: OsSki – Amisten mäkiviikko
Milloin: 17.-24.2.2019 tai 24.2.-3.3.2019, voit ilmoittautua kummalle vain matkalle!
Missä: Zakopanessa, Puolassa
Mitä maksaa: OSKU ry:n jäsenille 379 €, muille 399 €
Hintaan sisältyy lento Helsinki-Krakova-Helsinki, bussikuljetus Krakova-Zakopane-Krakova, majoitus ja aamupala.

Ilmoittaudu mukaan heti:
17.-24.2.2019: Varaa matka!
24.2.-3.3.2019: Varaa matka!

Lisätietoja ZakoHupelluksesta: https://www.hupellus.net/kohteet/zako-hupellus/

Hallitus hoi, ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistaminen tarvitsee huomiotanne!

KANNANOTTO 27.8.2018

Valtakunnallinen toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden järjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry toivoo hallitukselta huomenna alkavasta budjettiriihestä lisärahoitusta ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessin laadun varmistamiseen.

Ennakkotiedot Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n toteuttaman AMIS 2018 -tutkimuksen tuloksista viestivät, että opiskelijoiden kokemuksen mukaan oppilaitoksilla oli viime keväällä haasteita vastata henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa koskeviin velvoitteisiinsa. Tutkimukseen vastanneista vuoden 2018 aikana opintonsa aloittaneista opiskelijoista 75 % kertoo, että heille oli laadittu vaadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, mutta vain 69 % kokee, että he ovat päässeet vaikuttamaan suunnitelman sisältöön. Lisäksi vastanneista yli puolelle oli epäselvää, miten ja milloin omaa suunnitelmaa päivitetään.

”Vasta kahdeksan kuukautta voimassa olleen uudistuneen lainsäädännön vaikutusten arviointi on vielä liian aikaista, mutta jo nyt on tunnistettava välittömiä toimia vaativat kehityskohdat. Henkilökohtaistamisen toteutuminen on selkeä edellytys sille, että osaamisperusteisuus ja opiskelijalähtöisyys saavutetaan”, muistuttaa OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ammatilliseen koulutukseen ei esitetty merkittäviä lisäpanostuksia, lukuun ottamatta esitykseen sisältynyttä 15 miljoonan euron kertapanostusta reformin toimeenpanoon.

”Amisreformin toimeenpano vaatii vielä tukea. Esitetty kertapanostus on toki pieni kädenojennus mutta riittämätön suhteessa ammatillisen koulutuksen tarpeeseen. Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut edellyttävät toimivaa henkilökohtaistamista. Siksi opiskelijoiden ohjaukseen liittyvien toimintatapojen kehittäminen ja riittävän ohjauksen varmistaminen vaatii ihan oman taloudellisen panostuksensa”, huomauttaa puheenjohtaja Pentikäinen.

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu ammatillisesta koulutuksesta ja myös ammattiin opiskelevien hyvinvointi on noussut uutisotsikoihin. Laadukkaasti toteutettuna henkilökohtaistamisprosessi tarjoaisi apua myös tähän, sillä lain mukaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet. Valitettavasti vielä keväällä tilanne ontui: AMIS 2018 -tutkimukseen vastanneista, vuoden 2018 aikana opintonsa aloittaneista opiskelijoista vain 66 %:n mielestä suunnitelman laadinnassa huomioitiin riittävästi opiskelijan opinnoissa tarvitsema tuki ja ohjaus.

”Uhkakuvien maalailu on turhaa, mutta tosiasiat on tunnustettava. Nyt on varmistettava, että amisreformi etenee mallikkaasti maaliinsa. Hallituksella on budjettiriihessä oiva mahdollisuus osoittaa sitoutumisensa käynnistämänsä koulutusuudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen”, kiteyttää puheenjohtaja Pentikäinen.

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, 044 977 6356, emmi.pentikainen@osku.info
  • pääsihteeri Juuso Luomala, 044 977 4014, juuso.luomala@osku.info

OSKU ry:n oppilaitoskiertue RoadShow 2018 starttaa tiistaina 14.8.

TIEDOTE 13.8.2018


Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n perinteinen, ammatillisia oppilaitoksia kiertävä RoadShow-kiertue lähtee liikkeelle huomenna tiistaina 14.8.2018 Uudeltamaalta. Valtakunnallinen kiertue jatkuu aina lokakuulle asti ja vierailee kaikkiaan noin 100 toimipisteessä eri puolilla Suomea aina Helsingistä Inariin.

OSKU RoadShow toteutetaan täysin vapaaehtoisten amisten voimin. Kiertuepäivän aikana oskulaiset opiskelijat tarjoavat ammattiin opiskeleville tietoa niin OSKUsta järjestönä, opiskelijaeduista, tapahtumista kuin työelämästäkin. RoadShow’n tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, tukea opiskelumotivaatiota ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus tavata amiksia ympäri Suomen.

– OSKUlle on tärkeää tavata amiksia ympäri Suomen ja palvella heitä mahdollisimman hyvin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kiertue on oiva esimerkki amiksilta amiksille suuntautuvasta toiminnastamme ja tähtää amisidentiteetin nostattamiseen koko maassa, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Vuonna 2018 OSKU RoadShow’n pääyhteistyökumppaneina toimivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Hejco, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Nuoret Yrittäjät, Pro-opiskelijat, Tehy ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK sekä Suomen Syöpäyhdistys/Fressis. Yhteistyökumppanit näkyvät kiertueella monin eri tavoin ja näin amiksille voidaan tarjota esimerkiksi tuorein tieto työelämästä, yrittäjyydestä ja hyvinvoinnista.

RoadShow’n etenemistä voi seurata Facebookissa (www.facebook.com/amisosku) sekä Instagramissa, Snapchatissa ja Twitterissä (@OSKU_ry) hashtagilla #OSKURoadShow.

OSKU RoadShow’n 2018 pääyhteistyökumppanit


Lisätietoja:
– varapuheenjohtaja Onni Koponen, puh. 044 9806 580
– opiskelijatoiminnan koordinaattori Essi Miettinen, puh. 044 2352 235

Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin – harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia

KANNANOTTO 7.8.2018

Sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu hätiköidysti ja sillä tavoitellut hyödyt uhkaavat siten jäädä haittoja pienemmiksi, katsoo laaja joukko nuorisoalan toimijoita. Toteutuessaan lakiesitys vähentäisi merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuorisotyön rahoitusta.

Arpajaislain muuttamisella tähdätään pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen vaatimalla peliautomaattien pelaajilta jatkossa täystunnistautumista. Tavoite on sinänsä tärkeä. Pelihaitoista ja niiden ehkäisystä mahdollisine vaikutuksineen ei kuitenkaan ole Suomessa vielä riittävästi tietoa, jotta asiasta voisi muodostaa edes kokonaiskuvan – lakiin kirjatuista pakkoratkaisuista puhumattakaan. Nyt annetussa esitysluonnoksessa ehdotetaan suoraan järeiden puuttumisen keinojen käyttöönottoa, vaikkei vielä ole tietoa kevyempienkään toimien vaikutuksesta. Siirtyminen täystunnistautumiseen tulee tehdä hallitusti ja pelihaittojen ehkäisyn parhaiten mahdollistavaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmää tukien.

Kaikkien arvioiden mukaan esitys vähentäisi toteutuessaan merkittävästi Veikkauksen pelituottoja, joilla rahoitetaan muun muassa nuorten hyväksi ja nuorten kanssa tehtävää työtä kolmannella sektorilla ja kunnissa. Hyvinkin pienillä avustuksilla toimintaansa pyörittäville nuorisojärjestöille leikkaukset saattavat tarkoittaa koko toiminnan lakkauttamista. Samoin kuntien nuorisotyön valtionosuudet ovat jo nyt erittäin vähäisiä kunnan muihin sektoreihin verrattuna, eivätkä kestä enää leikkauksia.

On myös huomionarvoista, että mikäli nyt esitetty uudistus olisi toteutettu ennen Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton vuonna 2017 toteutettua fuusiota nykyiseksi Veikkaukseksi, olisi muutos koskenut ainoastaan Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaatteja ja vaikuttanut siten ainoastaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen. Nyt esitetty pelituottojen todennäköinen väheneminen asettaa jo muutenkin pienimpiin rahoituksensaajiin kuuluvan nuorisoalan heikoimpaan asemaan.

Vaikuttavuusarvioinnin lisäksi arpajaislain muutosprosessissa on unohdettu avoimuus, osallistavuus ja asiantuntijoiden riittävä kuuleminen. Esitystä laatiessa on kuultu vain neljää asiantuntijatahoa eikä esitysluonnosta ole toimitettu edes kaikille keskeisimmille niistä toimijoista, joiden asemaan ja rahoitukseen ehdotetuilla muutoksilla voisi olla vaikutusta. Perusteettomasta kiireellisyydestä kertoo jo hankkeen aikataulu ja lausuntokierroksen sijoittuminen yleiselle lomakaudelle: hanke käynnistettiin 22.5., esitysluonnos lähetettiin lausunnoille 21.6. ja lausuntokierros päättyy 10.8. Näissä raameissa riittävä asiaan perehtyminen ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluva jäsenistön kuuleminen ja osallistaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Tämä on erityisen kohtuutonta, kun esitys sisältää niin merkittäviä uhkia kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten heikentämisestä.

Nuorisotyöllä ja kansalaisjärjestötoiminnalla on Suomessa vahva rooli ja tunnustettu yhteiskunnallinen merkitys. Nuorisotyö on korvaamatonta nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista. Järjestöjen tuottama palvelu-, harrastus-, vapaaehtoistyö- ja edunvalvontatoiminta on useissa tutkimuksissa todettu panos-tuotos-suhteeltaan merkittäväksi ja vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Nuoriso- ja järjestötyön toimintaedellytyksistä leikkaaminen huonosti valmistellun lakiesityksen myötä olisi lyhytnäköistä ja harkitsematonta politiikkaa, jota on vaikea paikata myöhemmin. Vetoamme kaikkiin eduskuntapuolueiden edustajiin, että tämä näkökulma huomioidaan lain jatkovalmistelussa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Epilepsialiitto ry
Eurooppanuoret ry
European Youth Parliament Finland
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Keskustanuoret
Luonto-Liitto ry
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
NUOLI – Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry
Nuoren Voiman Liitto
Nuori kirkko ry
Nuorisotutkimusseura ry
Nuorten Kuoroliitto ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Nyyti ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
STTK Opiskelijat
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen NNKY-liitto
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
Vasemmistonuoret

Lisätiedot:

  • OSKUn pääsihteeri Juuso Luomala, p. 044 9774 014
  • Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, p. 040 5879 514.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU on Allianssin jäsen.