OSKU ry:n oppilaitoskiertue RoadShow 2018 starttaa tiistaina 14.8.

TIEDOTE 13.8.2018


Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n perinteinen, ammatillisia oppilaitoksia kiertävä RoadShow-kiertue lähtee liikkeelle huomenna tiistaina 14.8.2018 Uudeltamaalta. Valtakunnallinen kiertue jatkuu aina lokakuulle asti ja vierailee kaikkiaan noin 100 toimipisteessä eri puolilla Suomea aina Helsingistä Inariin.

OSKU RoadShow toteutetaan täysin vapaaehtoisten amisten voimin. Kiertuepäivän aikana oskulaiset opiskelijat tarjoavat ammattiin opiskeleville tietoa niin OSKUsta järjestönä, opiskelijaeduista, tapahtumista kuin työelämästäkin. RoadShow’n tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, tukea opiskelumotivaatiota ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus tavata amiksia ympäri Suomen.

– OSKUlle on tärkeää tavata amiksia ympäri Suomen ja palvella heitä mahdollisimman hyvin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kiertue on oiva esimerkki amiksilta amiksille suuntautuvasta toiminnastamme ja tähtää amisidentiteetin nostattamiseen koko maassa, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Vuonna 2018 OSKU RoadShow’n pääyhteistyökumppaneina toimivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Hejco, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Nuoret Yrittäjät, Pro-opiskelijat, Tehy ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK sekä Suomen Syöpäyhdistys/Fressis. Yhteistyökumppanit näkyvät kiertueella monin eri tavoin ja näin amiksille voidaan tarjota esimerkiksi tuorein tieto työelämästä, yrittäjyydestä ja hyvinvoinnista.

RoadShow’n etenemistä voi seurata Facebookissa (www.facebook.com/amisosku) sekä Instagramissa, Snapchatissa ja Twitterissä (@OSKU_ry) hashtagilla #OSKURoadShow.

OSKU RoadShow’n 2018 pääyhteistyökumppanit


Lisätietoja:
– varapuheenjohtaja Onni Koponen, puh. 044 9806 580
– opiskelijatoiminnan koordinaattori Essi Miettinen, puh. 044 2352 235

Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin – harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia

KANNANOTTO 7.8.2018

Sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu hätiköidysti ja sillä tavoitellut hyödyt uhkaavat siten jäädä haittoja pienemmiksi, katsoo laaja joukko nuorisoalan toimijoita. Toteutuessaan lakiesitys vähentäisi merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuorisotyön rahoitusta.

Arpajaislain muuttamisella tähdätään pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen vaatimalla peliautomaattien pelaajilta jatkossa täystunnistautumista. Tavoite on sinänsä tärkeä. Pelihaitoista ja niiden ehkäisystä mahdollisine vaikutuksineen ei kuitenkaan ole Suomessa vielä riittävästi tietoa, jotta asiasta voisi muodostaa edes kokonaiskuvan – lakiin kirjatuista pakkoratkaisuista puhumattakaan. Nyt annetussa esitysluonnoksessa ehdotetaan suoraan järeiden puuttumisen keinojen käyttöönottoa, vaikkei vielä ole tietoa kevyempienkään toimien vaikutuksesta. Siirtyminen täystunnistautumiseen tulee tehdä hallitusti ja pelihaittojen ehkäisyn parhaiten mahdollistavaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmää tukien.

Kaikkien arvioiden mukaan esitys vähentäisi toteutuessaan merkittävästi Veikkauksen pelituottoja, joilla rahoitetaan muun muassa nuorten hyväksi ja nuorten kanssa tehtävää työtä kolmannella sektorilla ja kunnissa. Hyvinkin pienillä avustuksilla toimintaansa pyörittäville nuorisojärjestöille leikkaukset saattavat tarkoittaa koko toiminnan lakkauttamista. Samoin kuntien nuorisotyön valtionosuudet ovat jo nyt erittäin vähäisiä kunnan muihin sektoreihin verrattuna, eivätkä kestä enää leikkauksia.

On myös huomionarvoista, että mikäli nyt esitetty uudistus olisi toteutettu ennen Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton vuonna 2017 toteutettua fuusiota nykyiseksi Veikkaukseksi, olisi muutos koskenut ainoastaan Raha-automaattiyhdistyksen peliautomaatteja ja vaikuttanut siten ainoastaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen. Nyt esitetty pelituottojen todennäköinen väheneminen asettaa jo muutenkin pienimpiin rahoituksensaajiin kuuluvan nuorisoalan heikoimpaan asemaan.

Vaikuttavuusarvioinnin lisäksi arpajaislain muutosprosessissa on unohdettu avoimuus, osallistavuus ja asiantuntijoiden riittävä kuuleminen. Esitystä laatiessa on kuultu vain neljää asiantuntijatahoa eikä esitysluonnosta ole toimitettu edes kaikille keskeisimmille niistä toimijoista, joiden asemaan ja rahoitukseen ehdotetuilla muutoksilla voisi olla vaikutusta. Perusteettomasta kiireellisyydestä kertoo jo hankkeen aikataulu ja lausuntokierroksen sijoittuminen yleiselle lomakaudelle: hanke käynnistettiin 22.5., esitysluonnos lähetettiin lausunnoille 21.6. ja lausuntokierros päättyy 10.8. Näissä raameissa riittävä asiaan perehtyminen ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluva jäsenistön kuuleminen ja osallistaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Tämä on erityisen kohtuutonta, kun esitys sisältää niin merkittäviä uhkia kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten heikentämisestä.

Nuorisotyöllä ja kansalaisjärjestötoiminnalla on Suomessa vahva rooli ja tunnustettu yhteiskunnallinen merkitys. Nuorisotyö on korvaamatonta nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista. Järjestöjen tuottama palvelu-, harrastus-, vapaaehtoistyö- ja edunvalvontatoiminta on useissa tutkimuksissa todettu panos-tuotos-suhteeltaan merkittäväksi ja vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Nuoriso- ja järjestötyön toimintaedellytyksistä leikkaaminen huonosti valmistellun lakiesityksen myötä olisi lyhytnäköistä ja harkitsematonta politiikkaa, jota on vaikea paikata myöhemmin. Vetoamme kaikkiin eduskuntapuolueiden edustajiin, että tämä näkökulma huomioidaan lain jatkovalmistelussa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Epilepsialiitto ry
Eurooppanuoret ry
European Youth Parliament Finland
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Keskustanuoret
Luonto-Liitto ry
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
NUOLI – Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry
Nuoren Voiman Liitto
Nuori kirkko ry
Nuorisotutkimusseura ry
Nuorten Kuoroliitto ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Nyyti ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
STTK Opiskelijat
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen NNKY-liitto
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Suomen Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
Vasemmistonuoret

Lisätiedot:

 • OSKUn pääsihteeri Juuso Luomala, p. 044 9774 014
 • Allianssin toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, p. 040 5879 514.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU on Allianssin jäsen.

AMIS 2018 –tutkimus keräsi yli 4 600 vastaajaa

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n viidettä kertaa toteuttamaan AMIS-kyselyyn vastasi yli 4 600 ammattiin opiskelevaa. AMIS-tutkimuksessa kerätään ajankohtaista tietoa ammattiin opiskelevien arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden näkymistä. Ajankohtaisena aihepiirinä tutkimuksessa käsitellään tänä vuonna ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa opiskelijoiden kokemana. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista julkaistaan syksyllä 2018. Tutkimus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin matkalahjakortti, kaksi Verkkokauppa.comin lahjakorttia, kaksi Netflix-lahjakorttia sekä kaksi Finnkinon leffalippupakettia. Lisäksi OSKU ry:n yhteistyökumppanin Bilendin hallinnoimaan kuluttajapaneeliin liittyneiden kesken arvottiin viisi superlahjakorttia. Arvonnan voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Onnittelut voittajille!

OSKU ja Bilendi kiittävät kaikkia vastaajia!

Lisätietoja:
Inkeri Halme
Projektikoordinaattori, AMIS 2018 –tutkimus
inkeri.halme(at)osku.info

Onnellisten amisten puolesta – OSKU ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

TIEDOTE 20.6.2018

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023 on nyt julkaistu.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on koonnut yhteen seitsemän tavoitetta, joilla parannetaan ammattiin opiskelevien asemaa niin opiskeluaikana kuin laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa. OSKU ry on puhunut amisten hyvän elämän ja toimivan arjen puolesta jo 17 vuotta. Näidenkin tavoitteiden kirjoittamiseen ja työstämiseen on osallistunut suuri joukko ammattiin opiskelevia ympäri Suomen.

Ammatillinen koulutus on parhaillaan historiansa suurimpien uudistusten ja uudenlaisten toimintatapojen keskellä. Ammatillisen koulutuksen uudistuminen on antanut ja antaa mahdollisuuden tehdä asioita uudella ja innovatiivisellakin tavalla. Esimerkiksi joustavuuden lisääminen opiskeluun, yksilöllisemmät opintopolut ja entisestään lisääntyvä työelämäyhteys laadukkaasti toteutettuna lisäävät myös opiskelijoiden opiskelumotivaatiota.

Kuitenkin paljon kehitettävää vielä riittää. Olemme tilanteessa, jossa ammatillisen koulutuksen rahoitus on voimakkaasti pienentynyt, mikä asettaa haasteita laadukkaan ja opiskelijalähtöisen koulutuksen toteuttamiselle oppilaitos- ja koulutustyöpaikkatasolla. Samoin taloudelliset esteet kaventavat tällä hetkellä nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualastaan ja -paikastaan. Erilaiset amisten hyvinvointiin liittyvät tekijät kaipaavat myös huomiota.

Keskeisimmät tavoitteemme tulevaan hallitusohjelmaan ovat:

 •  Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava.
 • Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta.
 • Asuntoloita, opiskelija-asuntoja ja julkista liikennettä on kehitettävä vastaamaan nykyistä paremmin ammattiin opiskelevien tarpeita.
 • Koulumatkatukea on joustavoitettava.
 • Opiskeluterveydenhuolto on saatava suositusten mukaiseksi.
 • Oppivelvollisuutta ei tule ulottaa toiselle asteelle.
 • Yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua on lisättävä ammatillisessa koulutuksessa.

On välttämätöntä, että ammatillisen koulutuksen ja ammattiin opiskelevien aseman kehittäminen huomioidaan tulevissa päätöksissä ja vuosien 2019-2023 hallitusohjelmassa. OSKUn hallitusohjelmatavoitteissa on keskitytty juuri niihin asioihin, joiden avulla ammatillisesta koulutuksesta ja amisten arjesta tehdään entistä parempi.

Tutustu kokonaisuudessaan:
Onnellisten amisten puolesta – Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023.

Lisätietoja:

 • puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, emmi.pentikainen(at)osku.info, 044 977 6356
 • pääsihteeri Juuso Luomala, juuso.luomala(at)osku.info, 044 977 4014

Jäsenpalvelutiedote: OSKUn toimisto kesälomalla

OSKUn toimisto siirtyy kesälomalle 21.6. ja palaa virkistäytyneenä työn pariin 31.7. Kesälomat ja lukukauden vaihdos vaikuttavat myös jäsenpalveluiden aukioloihin sekä opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen toimituksiin.

Opiskelijakortit

Juhannukseen mennessä tilatut ja maksetut AMIS-opiskelijakortit toimitetaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.9.2018 asti. Huomioithan, että HSL hyväksyy edellisen lukuvuoden lukuvuositarran 31.8.2018 asti.

1.7. alkaen tilatut opiskelijakortit toimitetaan tulevan lukuvuoden 2018-2019 lukuvuositarralla. Opiskelijakortteja voi tilata koko heinäkuun ajan ja niiden postitus aloitetaan elokuussa. Huomioithan, että hyväksymiskirje ei kelpaa opiskelutodistukseksi. Tarvitset opiskelijakorttia tilatessasi virallisen opiskelutodistuksen, jonka saat esimerkiksi oppilaitoksen kansliasta tai opintotoimistosta, kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan.

Lukuvuositarrat

Lukuvuoden 2017-2018 lukuvuositarrat ovat voimassa 30.9.2018 (HSL:llä 31.8.2018) asti, eli mikäli olet jo OSKUn jäsen, voit rauhassa käyttää korttiasi vielä pitkälle syksyyn. Muistutamme jäseniämme sähköpostitse lukuvuositarrojen uusimisesta elokuun alussa. Uuden lukuvuositarran voit tilata sähköpostiisi elokuun alkupuolella kilahtavien ohjeiden avulla.

Lukuvuositarrat toimitetaan maksusuorituksen ja opiskelutodistuksen päivittämisen jälkeen. Tarrojen toimitusaika on noin kaksi (2) viikkoa maksusuorituksesta ja opiskelutodistuksen toimittamisesta, mutta syksyn ruuhka-aikana toimitusaika saattaa olla hetkellisesti pidempi Huomioithan, että lukuvuositarrojen postitus alkaa vasta elokuussa. Tiedotamme tarkempia ohjeita nettisivuillamme kesälomien jälkeen.

OSKUn jäsenpalvelun aukiolo heinäkuussa 2018

Jäsenpalvelumme on kokonaan suljettuna 22.6.-8.7. Heinäkuussa 9.7. alkaen jäsenpalvelumme palvelee jäsenasioissa sähköpostitse ja puhelimitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14.

Lyhyesti

 • OSKUn toimisto on pääasiassa lomalla 22.6.-31.7.
 • Jäsenpalvelumme palvelee kuitenkin heinäkuussa 9.7. alkaen jäsenasioissa sähköpostitse ja puhelimitse maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14.
 • 1.7. alkaen tilatut opiskelijakortit toimitetaan elokuussa
 • Lukuvuoden 2017-2018 lukuvuositarra on voimassa 30.9.2018 asti ja lähetämme jäsenillemme ohjeet jäsenyyden uusimiseen sähköpostitse elokuun alussa


OSKU toivottaa jäsenilleen aurinkoista kesää ja hauskoja lomapäiviä!

Joni Rönkkö Stadin ammattiopistosta on vuoden amistähti

TIEDOTE 5.6.2018

Joni Rönkkö Stadin ammattiopistosta palkittiin tänään valtakunnallisella AMIS-stipendillä. Rönkkö palkittiin Vuoden amistähtenä.

Stipendit jakaa valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. AMIS-stipendejä myönnetään kolmessa kategoriassa toiminnassaan erityisesti ansioituneille ammatillisille opiskelijoille ja opiskelijakunnille. Stipendit ovat arvoltaan 250 euroa.

– Vuoden amistähtenä palkitaan opiskelija, joka on esimerkillinen yhteisöllisyyden edistäjä ja yhteishengen nostattaja, omaa tervettä ammattiylpeyttä ja on aktiivinen monella osa-alueella sekä omassa oppilaitoksessaan että vapaa-ajalla. Kaikki nämä kuvaukset istuvat erinomaisesti Rönkköön, minkä johdosta meillä on ilo palkita hänet AMIS-stipendillä, iloitsee OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Rönkkö on ensimmäisen vuoden media-alan opiskelija, joka toimii sekä toimipaikkakohtaisen opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana että Stadin ammattiopiston opiskelijayhdistys STAO ry:n puheenjohtajana. Opintojensa ohella Rönkkö toimii yrittäjänä. Rönkköä kuvaillaan väsymättömäksi ja idearikkaaksi yhteisön kehittäjäksi tiimipelaajaksi ja tsemppariksi, joka käy hedelmällistä dialogia oppilaitoksen johdon ja sidosryhmien kanssa ja on loistava verkostoituja.

– Rönkkö on osoittanut monipuolista aktiivisuutta Stadin ammattiopiston opiskelijakuntatoiminnassa sekä koko oppilaitoksen yhteisöllisyyden kehittämisessä. Hän on todellinen amistähti monella tapaa, Pentikäinen kertoo.

AMIS-stipendi jaettiin Rönkölle Stadin ammattiopiston järjestämässä juhlatilaisuudessa tänään. Jo kolmatta kertaa jaettavien AMIS-stipendien saajia sai ehdottaa kuka tahansa oppilaitosyhteisöön kuuluva. Stipendien saajat valitsi Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittohallitus.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, 044 977 6356, emmi.pentikainen(at)osku.info

Vuoden opiskelijakunnan AMIS-stipendi Ouluun: Oulun Ammatilliset Opiskelijat Otto ry jatkanut esimerkillistä amistoimintaa!

TIEDOTE 1.6.2018

Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) toimiva Oulun Ammatilliset Opiskelijat Otto ry palkittiin tänään valtakunnallisella AMIS-stipendillä. Otto ry palkittiin Vuoden opiskelijakuntana.

Stipendit jakaa valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. AMIS-stipendejä myönnetään kolmessa kategoriassa toiminnassaan erityisesti ansioituneille ammatillisille opiskelijoille ja opiskelijakunnille. Stipendit ovat arvoltaan 250 euroa.

– Vuoden opiskelijakuntana palkitaan opiskelijakunta, joka on lukuvuoden aikana osoittanut aktiivisuutta ja osallistavaa otetta oppilaitoksen kehittämisessä, edistänyt opiskelijoiden viihtyvyyttä tai muutoin isoin harppauksin kehittänyt toimintaansa. Otto ry on jatkanut erittäin esimerkillistä opiskelijakuntatoimintaa, minkä johdosta meillä on ilo palkita Otto ry jo toistamiseen, iloitsee OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Otto ry on määrätietoisesti jatkanut oman yksikkönsä opiskelijoiden monipuolista palvelemista muun muassa järjestämällä erilaisia tempauksia, tapahtumia sekä pyörittämällä opiskelijaystävällistä kahviota. Otto ry ei ole tyytynyt vain kangistumaan tuttuihin kaavoihinsa, vaan on kuluneen lukuvuoden aikana kehittänyt rohkeasti toimintaansa myös aiemmista virheistä oppia ottamalla. Otto ry on myös tehnyt uudenlaisia avauksia muun muassa kiusaamisen vastaisilla paneelikeskusteluilla.

– Otto ry:n toiminnassa näkyy selkeästi tavoite parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä yksikössä ja sen myötä nostattaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja yhteishenkeä, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

AMIS-stipendi jaettiin opiskelijakunnalle OSAO:n kevätjuhlassa tänään. Jo kolmatta kertaa jaettavien AMIS-stipendien saajia sai ehdottaa kuka tahansa oppilaitosyhteisöön kuuluva. Stipendien saajat valitsi Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittohallitus.

Valokuvassa Otto ry:n hallituksen edustajat Iivari Korkala ja Miili Nykänen vastaanottivat Vuoden opiskelijakunta -stipendin. Stipendin luovutti OSKU ry:n liittohallituksen edustaja Jade Tähtinen.
(Kuva: Jari Viitasalo)

Lisätietoja:
– puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, 044 977 6356, emmi.pentikainen(at)osku.info