OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäisen Linnan juhlien tyyli esittelee amisten osaamista

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäisen Linnan juhlien tyyli tekee selväksi, että amikset osaavat! Pentikäisen puvun on suunnitellut Amer Hasan, joka opiskelee kolmatta vuotta Stadin ammattiopistossa. Myös Pentikäisen meikki ja kampaus ovat amisten käsialaa. Pentikäisen meikin tekee Etta Vaajoensuu ja kampauksen Yashu Das Omniasta.

 ”Ammatillisten opiskelijoiden osaaminen on monipuolista! Olen erittäin iloinen voidessani itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla tuoda esiin, miten erilaisia opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa on ja kuinka hienoa osaamista suomalainen ammatillinen koulutus saa aikaan”, puheenjohtaja Pentikäinen toteaa tyytyväisenä.

Pentikäisen puku on todellista haute couturea. Hasan on suunnitellut ja toteuttanut uniikin asun käsityönä. Prosessi alkoi Hasanin tavattua Pentikäisen:

”Halusin tehdä modernin, mutta tilaisuuden arvokkuutta kunnioittavan iltapuvun”, puvun suunnitellut ja toteuttanut Hasan toteaa.

Hasan (39) saapui pakolaisena Suomeen neljä vuotta sitten tyttärensä kanssa Alepposta, Syyriasta. Hasanilla oli muoti- ja vaatetusalan osaamista jo hänen tullessaan Suomeen. Hasan kertoo, että opiskelu Suomessa on ollut kuitenkin erittäin tärkeää kielen oppimisen kannalta. Hasanin tavoitteena on päästä esittelemään iltapukumallistoaan Keski-Euroopassa ja ensi vuodelle onkin suunnitteilla matka Roomaan muotiviikoille.

Pentikäinen on erittäin otettu kunniasta päästä edustamaan amiksia tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle. Pentikäistä on pyydetty saapumaan vastaanotolle klo 19.50 ja häntä voidaan odottaa presidenttiparin kättelyvuoroon tämän jälkeen.  Pentikäistä voi haastatella juhlissa ja hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 044 9776 356.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, puh. 044 9776 356

 

Amer Hasan suunnitteli ja toteutti Emmi Pentikäisen puvun käsityönä.

 

 

 

 

AMKE, OSKU ja SAKKI: Esitys ylioppilastutkinnossa suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän kasvattamisesta viiteen uhkaa kaksoistutkinnon tulevaisuutta

Kannanotto 4.12.2018

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erittäin huolestuneita eduskunnan käsittelyssä olevan ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suosioon tulevaisuudessa. Järjestöt vastustavat esitystä, jonka mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi jatkossa suoritettava nykyisen neljän kokeen sijaan vähintään viisi koetta ja huomauttavat, että hallituksen esityksen valmistelussa ei ole huomioitu kaksoistutkinnon suorittajien asemaa.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen rinnakkain on jo nykyisin erittäin vaativaa ja esitetty viiden kokeen rakenne tekisi kaksoistutkinnosta entistä raskaamman opiskelijalle. Esitetty malli todennäköisesti vähentäisi kaksoistutkinnon houkuttelevuutta ja suorittajien määrä kääntyisi jatkossa laskuun.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kaksoistutkintoa suorittavan opiskelijan opintoja pyritään nykyisin vauhdittamaan esimerkiksi niin, että ammatilliseen perustutkintoon sisältyvien yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion vastaavilla aineilla. Viidennen ylioppilaskokeen suorittamisen edellyttämiä lukio-opintoja ei olisi kuitenkaan mahdollista tunnustaa osaksi opiskelijan ammatillista perustutkintoa. Näin ollen uudistus pidentäisi kaksoistutkinnon suorittajien opintoaikoja ja lisäisi koulutuksen järjestäjien kustannuksia.

Ylioppilastutkinnon rakenteen muutos ei ole tarpeellinen, sillä meneillään oleva korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus kannustaa kokelaita suorittamaan esityksen tavoitteen mukaiset viisi koetta. Muutoksen hyödyt olisivat siis minimaaliset verrattuna sen aiheuttamiin haittoihin kaksoistutkinnon suorittajille, aikuislukiolaisille ja oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille. AMKE, OSKU ja SAKKI esittävät, että kaksoistutkintoa suorittavilta kokelailta edellytettäisiin myös jatkossa vain neljän kokeen suorittamista ylioppilastutkintoa varten, riippumatta muilta kokelailta edellytettävien koesuoritusten määrästä.

AMKE, OSKU ja SAKKI vaativat ylioppilastutkintoon esitettävien uudistusten vaikutusten arviointia kaksoistutkinnon suorittajien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Mikäli ylioppilastutkinto rakentuu jatkossa vähintään viidestä kokeesta, järjestöt pitävät välttämättömänä, että muutoksessa huomioidaan kaksoistutkinnon suorittajat esitettyä paremmin sekä huolehditaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheutuvista lisäkustannuksista.

Lisätietoja:
– puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, puhelin: 044 977 6356, sähköposti: emmi.pentikainen@osku.info
– puheenjohtaja Elias Tenkanen, puhelin: 044 7530 581, sähköposti: elias.tenkanen@sakkiry.fi
– johtava asiantuntija Satu Ågren, puhelin: 040 772 3234 sähköposti: satu.agren@amke.fi

OSKU ry: Sivistysvaliokunnan mietintö tarjoaa avaimia amisten toimeentulon kehittämiseen

Eduskunnan sivistysvaliokunta julkaisi tänään mietintönsä hallituksen esityksestä toisen asteen opiskelijoiden opintotuen oppimateriaalilisästä. Mietinnössään sivistysvaliokunta puoltaa oppimateriaalilisää, mutta peräänkuuluttaa samalla koulumatkatuen kehittämistä vastaamaan ammatillisen koulutuksen muuttuneita opetuksen järjestämistapoja sekä kritisoi vaatimusta toisen asteen opiskelijoiden velvollisuudesta nostaa opintolainaa ennen kuin voi saada toimeentulotukea. Toisen asteen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry kiittää sivistysvaliokuntaa tärkeiden kehittämiskohteiden esiin nostamisesta.

Oppimateriaalilisä tulee tarpeeseen – ei kuitenkaan kokonaisvaltainen ratkaisu

– On hienoa, että sivistysvaliokunta antoi tukensa toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisälle. Esitetty oppimateriaalilisä helpottaa erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien toisen asteen opiskelijoiden asemaa. Rahan puute näyttäytyy valitettavan voimakkaasti nimenomaan ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen yhtenä tekijänä: uusimman Nuorisobarometrin mukaan ammatillisen tutkinnon keskeyttäneistä peräti 16 % ilmoitti rahan puutteen vaikuttaneen keskeyttämiseen erittäin tai melko paljon, kommentoi OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

OSKU kuitenkin muistuttaa, että oppimateriaalilisä yksittäisenä toimenpiteenä on vielä riittämätön, joka ei tuo muutosta nykyisiin oppimateriaalikustannuksiin.

– Esitettyä oppimateriaalilisää ei tule nähdä kokonaisvaltaisena ratkaisuna, vaan laajempana tavoitteena tulee olla toisen asteen opintojen aito maksuttomuus myös oppimateriaalien ja työvälineiden osalta, huomauttaa Pentikäinen.

Sivistysvaliokunnan huomiot toisen asteen opiskelijoiden toimeentulon kehittämiseksi osuvia

Mietinnössään sivistysvaliokunta peräänkuuluttaa koulumatkatuen kehittämistä vastaamaan ammatillisen koulutuksen muuttuneita opetuksen järjestämistapoja. OSKU ry kiittää sivistysvaliokuntaa tämän toisen asteen ammattiin opiskeleville erittäin tärkeän kehityskohteen esille tuomisesta.

– Koulumatkatuen myöntämisperusteet eivät ole yksinkertaisesti enää ajanmukaiset, eivätkä huomioi ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneita muutoksia. Ammatillisen koulutuksen uudistus ei ole maalissa ennen kuin muukin lainsäädäntö tukee uudistusta. Esimerkiksi oppisopimuskoulutus estää koulumatkatuen saannin, vaikka perustutkinto-opiskelijat voivat nykyisin siirtyä joustavasti lyhyemmäksikin aikaa oppisopimuskoulutukseen. Myös alaikäisten opiskelijoiden vuoroviikkoasumiseen liittyvät ongelmat edellyttävät koulumatkatuen myöntämisperusteiden uudistamista, huomauttaa Pentikäinen.

Sivistysvaliokunta kiinnitti myös tiukkasanaisesti huomiota toisen asteen opiskelijoiden velvollisuudesta nostaa opintolainaa ennen toimeentulotukea. Sivistysvaliokunta totesi, että on kohtuutonta olettaa, että pienituloisista perheistä tulevat opiskelijat joutuvat nostamaan suuria määriä opintolainaa vain suorittaakseen toisen asteen loppuun.

– Haluan kiittää sivistysvaliokuntaa näin tiukasta kannaotosta! Toivottavasti hallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kuulevat tämän viestin ja tarttuvat toimeen. On täysin kohtuutonta pakottaa meidät nuoret velkaantumaan, jotta voimme saada itsellemme haluamamme tutkinnon, toteaa Pentikäinen.

Lisätietoja:
– puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, puh. 044 9776 356, emmi.pentikainen@osku.info

OSKU ry:n liittokokous: Arvon mekin ansaitsemme – lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen!

Kannanotto. Julkaistu: 18.11.2018, 15:47

Valtakunnallisen toisen asteen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestön Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous vaatii, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta on parannettava pikaisesti. Erityisesti opettajan antaman opetuksen määrän riittävyys, erityisopiskelijoiden tarvitsema tuki ja ylipäänsä opiskelijoiden opintojen suunnittelun edellyttämä ohjaus kaipaavat nykyistä parempaa resurssointia.

Liittokokoukseensa Turkuun kokoontuneet ammattiin opiskelevat nuoret muistuttavat, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien. Kuitenkin samaan aikaan ammatilliseen koulutukseen osallistuneiden määrä on lisääntynyt. Myös sekä erityisopiskelijoiden että vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi.

– Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa ammatillisen koulutuksen rahoitus on romahtanut, mutta erilaisia tukitoimia kaipaavien opiskelijoiden määrä on kasvanut. Tämä yhtälö ei yksinkertaisesti ole kestävä, huomauttaa OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Jo aiemmin sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjät että opetusalan henkilöstö ovat peräänkuuluttaneet ammatillisen koulutuksen rahoituksen turvaamista. Opiskelijoiden viesti tilanteeseen on selkeä:

– Ammatillinen koulutus kaipaa kipeästi lisää resursseja, jotta meille opiskelijoille voidaan taata ansaitsemamme henkilökohtainen ohjaus sekä riittävä ja laadukas opetus. Ammattiin opiskelevat ovat erittäin ylpeitä ammatillisesta koulutuksesta – ja tuo ylpeys meidän täytyy yhdessä jatkossakin kaikin mahdollisin keinoin varmistaa, painottaa vastavalittu OSKU ry:n puheenjohtaja 2019 Jessica Makkonen.

Syyskuun lopussa julkaistun AMIS 2018 -tutkimuksen mukaan lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan. Vastaajista 22 % koki opintoihin sisältyvän liian vähän opettajan antamaa opetusta. Myös uusimman Nuorisobarometrin mukaan varsinkin ammatillisen koulutuksen leikkaukset iskevät todennäköisesti juuri niihin nuoriin, joilla on muutoinkin kohonnut riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle.

OSKU ry lähettääkin painavan viestin Arkadianmäelle ja eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille: ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava, jotta ammatillinen koulutus olisi jatkossakin aidosti vaihtoehto ja mahdollisuus kaikenlaisille oppijoille.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja 2018 Emmi Pentikäinen, p. 044 977 6356
Puheenjohtaja 2019 Jessica Makkonen, p. 0400 838 168

OSKU ry:n puheenjohtajaksi Jessica Makkonen

Valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry valitsi sunnuntaina liittokokouksessaan Turussa 18-vuotiaan Jessica Makkosen puheenjohtajakseen vuodelle 2019. Makkonen opiskelee liiketaloutta Savon ammattiopistolla Iisalmessa viimeistä vuotta.

Makkosen kausi OSKU ry:n puheenjohtajana alkaa 1.1.2019 ja jatkuu koko ensi vuoden ajan. Makkonen on toiminut tänä vuonna OSKU ry:n hallituksen jäsenenä ja edunvalvontatyöryhmässä.

”Toivon, että yhä useampi amis pääsee kokemaan vaikuttamisen mahdollisuudet, kuten itse olen päässyt. Pidän erityisen tärkeänä, että yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta tehdään amiksille aidosti motivoivaa ja innostavaa. Yhteiskuntataitojen opettelua pitää lisätä ammatillisessa koulutuksessa”, linjaa valittu puheenjohtaja Jessica Makkonen. Makkonen pitää myös tärkeänä, että OSKU ry tuo tulevan vuoden vaaleissa esille ammatillisten opiskelijoiden äänen ja terveiset.

Varapuheenjohtajaksi valittiin 18-vuotias Iivari Korkala. Korkala opiskelee datanomiksi Oulun seudun ammattiopistossa. Myös Korkala toimi kuluvan vuoden OSKU ry:n hallituksessa. Tulevana vuonna Korkala haluaa keskittyä opiskelijakuntien osallistamiseen sekä edunvalvonnassa että tapahtumien toteuttamisessa.

”Paikallinen opiskelijatoiminta on äärimmäisen tärkeää oppilaitoksien yhteisöllisyyden kannalta! Haluan, että OSKU näkyy ensi vuonna entistä voimakkaammin ympäri Suomea”, Korkala innostuu.

Liittohallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Onni Koponen (Keuda), Tuomas Leppä (TAO), Miili Nykänen (OSAO), Blazej Przybysz (TAI), Juulia Rytkönen (SAKKY) ja Saga Sucksdorff (Stadin ammattiopisto). Varajäseniksi valittiin Oskar Lumiaho (OSAO), Juho Malinen (OSAO), Henriikka Mastokangas (Sedu) ja Mina Storbjörk (Keuda).

Lisätietoja:
Puheenjohtaja 2018 Emmi Pentikäinen, 044 977 6356 , emmi.pentikainen@osku.info
Puheenjohtaja 2019 Jessica Makkonen, 040 083 8168, jessica.makkonen@osku.info

 Nuorille on annettava mahdollisuuksia osallistua

Olen Niko Suokas, 20v. Olen toista vuotta Oskun liittohallituksessa. Viimeinen vuoteni OSKUn hallituksessa on muutaman kuukauden päästä ohi.

Aloitin valmistumisen jälkeen työn kotihoidon parissa. Kotihoidon asiakkaat olivat mukavia ja osasta tuli minulle todella tuttuja ja läheisiä.  Muutamalta asiakkaalta sain kuulla erilaisia tarinoita sodasta ja heidän historiastaan. Kunnioitan heitä ja kiitin siitä, että halusivat kertoa minulle vaikeista asioista. Oli mukava tutustua myös työntekijöihin, jotka tekivät työtä sydämellään. Opin itse enemmän kyseisen kevään aikana kuin kolmen vuoden opintojen aikana yhteensä, sillä pääsin käyttämään koulussa opittuja asioita käytännössä. Samalla kasvoin välittävänä hoitajana, joka ajattelee ensisijaisesti asiakkaan hyvinvointia.

Jo opintojeni aikana aloitin työskentelyn keikkalaisena ja kesätyöntekijänä eräässä asumispalveluyksikössä. Siellä työskennellessäni opin enemmän kuin kirjasta lukemalla ja sain varmuutta toimia, kun tilanne tulee. Viime toukokuun lopussa paikan johtaja kutsui minut työhaasteluun, jonka seurauksena sain toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

On ollut hienoa huomata, että kummassakin työpaikassani työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja työkaveria autetaan. Työntekijät osaavat toimia monenlaisissa tilanteissa ja ajattelevat asukkaan hyvinvointia sekä turvallisuutta. Tällä alalla varmistamme myös oman turvallisuutemme, mutta meille asiakas/asukas on ensisijainen asia. Monelle tämä ala on kutsumus ja työtä tehdään suoraan sydämestä, ei rahan takia.

Meitä nuoria kiinnostaa oikeasti monet asiat ja kaikilla pitäisi olla mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin. Itse olen mukana Suomen Punaisessa Ristissä, jossa pystyn ylläpitämään ensiapuosaamistani. Suoritin EA3-kurssin kesäkuun 2018 alussa. Olen vapaaehtoisena ryhmässä, joka on valmiudessa, jos pitää etsiä kadonnutta ihmistä. Minullakin on SPR: paikallisen osaston EA-ryhmän puhelin mukana melkein koko ajan hälytyksen varalta. Teemme yhteistyötä eri tahojen sekä viranomaisten kanssa. Mikä tärkeintä, teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden SPR:n osastojen kanssa.

Meitä nuoria kiinnostaa vaikuttaa siihen, mikä meille on tärkeää. Siksi olen mukana OSKUn toiminnassa. Haluamme luoda yhteisöllisyyttä amisten keskuuteen. OSKUn toiminnassa yhteisöllisyys näkyy. Olin mukana OsGuruna OSKUn OsCampillä, jossa koulutetaan uusia toimijoita. Uudet aktiivit eli kandit olivat jo tiivis porukka. Kauemmin mukana olleiden gurujen kesken halataan ja kysytään kuulumiset. Heidän pariinsa on aina mukava palata. Onneksi sitä jatkuu vielä vuosia eteenpäin.

Osallistun myös CP-liiton toimintaan. Minulle on asennettu shuntti, sillä sairastan hydrokefaliaa. Elän shuntin kanssa lopun ikääni. Osa tapaamistani ihmisistä katsoo minua oudosti ja pohtii, pystynkö samoihin asioihin kuin muut nuoret. En ihan, mutta pystyn elämään normaalia elämää. Minulle sairaus on mahdollisuus olla tukena muille ihmisille, jotka ovat samassa tilanteessa. Minullakin on ympärilläni mahtavia ihmisiä, jotka eivät oleta, vaan kuuntelevat ja tukevat minua. Ei pidä antaa jokin asian estää unelmoimasta. Jokaisen unelman voi toteuttaa, jos siihen on tahoa.

Me nykynuoret olemme valmiita auttamaan, jos meidän apua pyydetään. Meille on annettava mahdollisuus näyttää, mitä osaamme. Me opiskelijat ja nuoret haluamme oppia mahdollisimman paljon uutta. Työharjoittelut sekä kaikki käytäntöön liittyvät harjoittelut ovat tärkeitä. Myös järjestötoiminta tarjoaa kiinnostuneille nuorille paljon erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia.

Kysyvä ei tieltä eksy, joten asenne ratkaisee. Autetaan ja muututaan yhdessä.

AMIS 2018 -tutkimus: Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta – opiskelijoiden tyytyväisyys opetukseen laskenut

TIEDOTE 28.9.2018

Tänään julkaistusta AMIS 2018 -tutkimuksesta ilmenee, että ammattiin opiskelevat arvostavat edelleen vahvasti ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa. Tyytyväisyys opetukseen on kuitenkin laskenut ja lähes joka toinen ammattiin opiskeleva toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan asioista. Tutkimustulokset viestittävät, että oppituntien työrauha ei ole riittävän hyvä. Tutkimuksen on toteuttanut Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.

Ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta ja opiskelemaansa alaa

Yhdeksän kymmenestä AMIS 2018 -tutkimukseen vastaajasta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa koulutuksessa. Vastaajista 84 % on motivoituneita opinnoistaan ja 87 % kertoo saavansa opinnoissaan onnistumisen kokemuksia. 19 % vastaajista kertoo kuitenkin harkinneensa jossain vaiheessa nykyisten opintojensa lopettamista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 11 %.

Tyytyväisyys opetukseen laskenut – opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa keskustella

Ammattiin opiskelevien tyytyväisyys saamaansa opetukseen on laskenut kuluneen kahden vuoden aikana, vaikka suurin osa vastaajista on edelleen tyytyväisiä opetukseen. Vuonna 2018 vastaajista 77 % kertoo olevansa tyytyväisiä saamaansa opetukseen, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 88 %. Tutkimustulokset viestittävät, että oppituntien työrauhaan tulee panostaa enemmän, sillä vastaajista 37 % kokee työrauhan olevan oppitunneilla usein huono.

Neljä viidestä vastaajasta kokee, että opettajat ovat kannustaneet heitä opinnoissaan. Samaan aikaan kuitenkin lähes joka toinen opiskelija toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa heidän asioistaan. Vastaajista 22 % kokee opintoihin sisältyvän liian vähän opettajan antamaa opetusta.

”Opiskelijoiden huolet opetuksen määrästä ja opettajien tavoitettavuudesta on otettava vakavasti. Opiskelijoiden on saatava tarpeeksi oikeanlaista opetusta ja ohjausta. Viimeistään nyt on aika herätä huomaamaan, mitä koulutusleikkaukset voivat tarkoittaa ammatillisen koulutuksen laadulle”, painottaa OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanossa haasteita

AMIS 2018 -tutkimuksessa pureuduttiin ammattiin opiskelevien kokemuksiin ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Kaikista vastaajista vain alle puolet (43 %) kokee oppilaitoksensa tiedottaneen riittävästi vuoden alussa voimaan tulleen uudistuksen vaikutuksista opintoihin.

Uudistuksen myötä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Vuonna 2018 opiskelunsa aloittaneista vastaajista 69 % kokee saaneensa vaikuttaa riittävästi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja 66 % kokee, että suunnitelmassa huomioidaan riittävästi opiskelijan opinnoissaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Yli puolelle on epäselvää, miten ja milloin omaa suunnitelmaa päivitetään.

”AMIS-tutkimuksen vastausten perusteella voidaan todeta, että oppilaitoksilla on ollut ongelmia reformista tiedottamisen kanssa. Henkilökohtaistamisen on toteuduttava laadukkaasti, jotta uudistuksessa tavoitellut osaamisperusteisuus ja opiskelijalähtöisyys saavutetaan”, muistuttaa puheenjohtaja Pentikäinen.

Mikä AMIS-tutkimus?

AMIS 2018 -tutkimus tuottaa kattavaa ja ajankohtaista tietoa ammattiin opiskelevien arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista jo viidettä kertaa. Vuoden 2018 tutkimusotos on 4583 vastaajaa. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

AMIS 2018 -tutkimukseen voit tutustua tarkemmin verkossa osoitteessa www.amistutkimus.fi.

Lisätietoja:

  • pääsihteeri Juuso Luomala, 044 977 4014, juuso.luomala@osku.info
  • AMIS 2018 -tutkimuksen projektikoordinaattori Inkeri Halme, 044 011 2265, inkeri.halme@osku.info